piątek, 3 grudnia, 2021
Aktualności

Aktualności

611
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, będący najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy, dokonał...

129
Białołęcki Bieg Wolności, który od siedmiu lat odbywa się przy Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce, znajduje szczególne miejsce w sercach kuratorów sądowych. Jest to impreza sportowa gromadząca...

443
W dniu 24 listopada 2021 roku odeszła  nasza Droga Koleżanka Ś.p. Joasia Jaroszewska emerytowany...

516
Dokładnie cztery miesiące temu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce dotyczącej wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady...

450
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr...

2224
Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić.Ks. Jan Twardowski

430
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" zaprasza na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.:  Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec...

715
Wrocławski Zespół ds. Sprawiedliwości Naprawczej, w którego skład wchodzi dwóch zawodowych kuratorów sądowych, serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą idei miast sprawiedliwości...

518
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30 września został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz...

1824
Na prośbę prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy oświadczenie Rady w związku ze sprawą odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, które zostało wykonane przez...