Apel Krajowej Rady Kuratorów do Prezesa Rady Ministrów

Apel Krajowej Rady Kuratorów do Prezesa Rady Ministrów

Krajowa Rada Kuratorów zwróciła się w dniu 28 września 2015r. do Pani Premier Ewy Kopacz oraz do członków Rady Ministrów z apelem w spra