Warszawscy kuratorzy promowali karę ograniczenia wolności

Warszawscy kuratorzy promowali karę ograniczenia wolności

W dniu 28 października 2015 roku  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w Warszawie z inicjatywy warszawskich kuratorów sądowych odbyła się konferencja pt. „Znaczenie samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych w zakresie organizacji prac na cele społeczne w świetle zmian legislacyjnych”. Organizatorami konferencji były Sądy Okręgowe w Warszawie i Warszawie-Pradze we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

Celem konferencji było promowanie sprawnego wykonywania kary ograniczenia wolności i uświadamiania korzyści, jakie może przynieść wypracowanie efektywnego modelu jej realizowania, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem roli środowiska lokalnego w wykonywaniu kar i środków alternatywnych oraz inkluzji społecznej skazanych.

Konferencja była okazją do zintensyfikowania współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z samorządem terytorialnym, wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizowania wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wskazania dobrych praktyk i rozwiązań w tym zakresie, podkreślenia potencjalnych korzyści dla społeczności lokalnej oraz znaczenia tych prac dla resocjalizacji samych skazanych. W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z Podsekretarzem Stanu Wojciechem Węgrzynem na czele, sędziowie apelacji warszawskiej, kuratorzy zawodowi, burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy, przedstawiciele podmiotów, w których są lub mogą być w przyszłości wykonywane prace na cele społeczne, przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele Służby Więziennej.

Konferencja przyczyniła się do podkreślenia wiodącej roli kuratorskiej służby sądowej w realizacji kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

Relacje z wydarzenia dostępne są pod następującymi linkami:

http://www.warszawa.so.gov.pl/aktualnosci-szczegoly/items/konferencja-nt-znaczenie-samorzadu-lokalnego-w-readaptacji-spolecznej-skazanych-w-zakresie-organizacji-prac-na-cele-spoleczne-w-.html

http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/index.php?id=4&zoom=699

http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci-z-terenu/news,35048,rola-samorzadow-lokalnych-w.html

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7675,udzial-spolecznosci-lokalnej-w-wykonywaniu-kary.html