stanowisko DWOIP w sprawie wywiadów środowiskowych zlecanych kuratorom rodzinnym w postępowaniu wykonawczym

stanowisko DWOIP w sprawie wywiadów środowiskowych zlecanych kuratorom rodzinnym w postępowaniu wykonawczym

Z upoważnienia przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów pana Henryka Pawlaczyka zamieszczamy stanowisko Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości prawnych zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 30 czerwca 2015 roku, poz. 925).

Ponadto na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów przekazujemy tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim kuratorom, którzy włączyli się w przygotowanie zapytania skierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, a w szczególności podziękowania te skierowane są do pana kuratora Grzegorza Kozery – zastępcy przewodniczącego KRK.

Poniżej znajduje się:
zapytanie  KRK skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości
stanowisko DWOIP – odpowiedź na zapytanie KRK