Rzecznik Praw Obywatelskich za przywróceniem SDE jako systemu odbywania kary pozbawienia wolności

Rzecznik Praw Obywatelskich za przywróceniem SDE jako systemu odbywania kary pozbawienia wolności

1940

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby umieszczenie dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak by nie był on tylko jedną z form kary ograniczenia wolności. Po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu karnego nie ma już bowiem możliwości zamiany krótkoterminowych kar pozbawienia wolności na karę odbywaną w warunkach systemu dozoru elektronicznego. Doprowadziło to do drastycznego spadku orzeczeń z zastosowaniem tej formy kary.

źródło: www.rpo.gov.pl

Pełna treść wystąpienia RPO dostępna tutaj: