o krok bliżej do przyjęcia rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie o wynagrodzeniach...

o krok bliżej do przyjęcia rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie o wynagrodzeniach kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

2719

Dziś do rządowego centrum legislacyjnego (RCL) wpłynęła informacja, że Ministerstwo Finansów nie zgłasza żadnych uwag do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie o wynagrodzeniach kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Treść pisma nadesłanego przez Ministerstwo Finansów do RCL znajduje się tutaj.

Pozytywna opinia wpłynęła również z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zgodności przepisów z prawem europejskim. Wszystko wskazuje zatem na to, że lada dzień projekt rozporządzenia trafi do porządku obrad Rady Ministrów.