Publikacja o resocjalizacji na stronie Senatu RP

Publikacja o resocjalizacji na stronie Senatu RP

2010

Na stronie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dziale Opracowań Biura Analiz i Dokumentacji pojawiło się opracowanie tematyczne „Resocjalizacja – zarys problematyki„. Autorem jest pan Szczepan Woronowicz – główny specjalista w Biurze Analiz i Dokumentacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych problemów resocjalizacji, którą można definiować jako zespół działań z zakresu prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki i wybranych dziedzin medycyny, w tym psychiatrii. Działaniom tym przyświeca chęć ratowania, pozyskiwania oraz przywracania dla dobra i korzyści społeczeństwa osób, które weszły w konflikt z prawem. Chodzi także o profilaktykę: podejmowanie działań wobec osób potencjalnie zagrożonych wpływem środowisk oddziałujących w sposób społecznie dewiacyjny i kryminogenny. W szerszym ujęciu społecznym mówi się też, że podmiotami tych starań są osoby niechętne do dostosowywania swoich postaw i zachowań do oczekiwań otoczenia, które wynikają z norm społecznych, prawnych i obyczajowych” – pisze autor.

Opracowanie przedstawia problematykę sześciu zagadnień:
  • Resocjalizacja – zarys problematyki,
  • Kilka uwag o filozofii karania,
  • W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań – probacja,
  • Problemy wychodzenia z „kręgu recydywy”,
  • Wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane kwestie,
  • Nowe możliwości po odbyciu kary – bariery.

Pełny teks dostępny tutaj.