piątek, 23 lutego, 2024
Tags Posts tagged with "resocjalizacja"

resocjalizacja

Z dużą satysfakcją informujemy, że na skrzynkę mailową portalu kurator.info wpłynął list dr Łukasza Wirkusa kuratora w ZKSS  w Sądzie Rejonowym w Słupsku informujący o ukazaniu się nowej pozycji wydawniczej, która z pewnością stanie się pomocna w wykonywaniu pracy kuratora sądowego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka pod moją redakcją naukową pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce
kuratorów sądowych, która jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej.
Książka została poświęcona pamięci dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego działalności i zasług dla KSS napisałem kilka słów we wstępie od redaktora książki.
Na rynku wydawniczym wciąż jest mało propozycji konkretnych rozwiązań metodycznych z punktu widzenia praktyki resocjalizacyjnej. Mam nadzieję, że ta właśnie książka pozwoli na szersze wdrożenie interdyscyplinarnej metodyki pracy kuratora sądowego.

Ponadto chciałbym szczególnie i serdecznie podziękować Patronom honorowym i medialnym tej książki!
Są to: Krajowa Rada Kuratorów i Fundacja Probare oraz portale internetowe Kuratorskiej Służby Sądowej kurator.info i kuratorzy.pl
Ogromnie się cieszę z dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z Państwem i wyrażam nadzieję
na jej podtrzymywanie w przyszłości.
Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i cierpliwość w oczekiwaniu na pojawienie się książki objętej Państwa patronatem w ofercie wydawniczej.  

Książkę można
nabyć pod linkiem:
http://www.marszalek.com.pl/sklep/produk t/4856/wybrane_problemy_resocjal.html

Z wyrazami szacunku

Łukasz Wirkus
kurator rodzinny
Sądu Rejonowego w Słupsku

Spis treści prezentowanej publikacji dostępny jest tutaj.

1868

Na stronie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dziale Opracowań Biura Analiz i Dokumentacji pojawiło się opracowanie tematyczne „Resocjalizacja – zarys problematyki„. Autorem jest pan Szczepan Woronowicz – główny specjalista w Biurze Analiz i Dokumentacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych problemów resocjalizacji, którą można definiować jako zespół działań z zakresu prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki i wybranych dziedzin medycyny, w tym psychiatrii. Działaniom tym przyświeca chęć ratowania, pozyskiwania oraz przywracania dla dobra i korzyści społeczeństwa osób, które weszły w konflikt z prawem. Chodzi także o profilaktykę: podejmowanie działań wobec osób potencjalnie zagrożonych wpływem środowisk oddziałujących w sposób społecznie dewiacyjny i kryminogenny. W szerszym ujęciu społecznym mówi się też, że podmiotami tych starań są osoby niechętne do dostosowywania swoich postaw i zachowań do oczekiwań otoczenia, które wynikają z norm społecznych, prawnych i obyczajowych” – pisze autor.

Opracowanie przedstawia problematykę sześciu zagadnień:
  • Resocjalizacja – zarys problematyki,
  • Kilka uwag o filozofii karania,
  • W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań – probacja,
  • Problemy wychodzenia z „kręgu recydywy”,
  • Wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane kwestie,
  • Nowe możliwości po odbyciu kary – bariery.

Pełny teks dostępny tutaj.

 

Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z:
• Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu
• Polskim Towarzystwie Penitencjarnym – Kołem Terenowzm we Wrocławiu
• Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS
• Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej
zaprasza do udziału w V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Tegoroczne Seminarium jest kontynuacją podejmowanych w ostatnich kilku latach cyklu interdyscyplinarnych dyskursów z zakresu resocjalizacji i penitencjarystki, odbywających się dotychczas pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
Organizowane przez nas seminaria mają charakter środowiskowy i są swego rodzaju interaktywnym spotkaniem trzech światów: nauki (teorii) – praktyki – człowieka. Przyjęta konwencja zachęca ponadto do interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowaną problematykę, która rozpatrywana jest z kilku perspektyw naukowych m.in. prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i pedagogiki. W trakcie seminariów swoje stanowiska prezentują wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, przedstawiciele służby więziennej różnych szczebli, kuratorzy sądowi, mediatorzy, działacze organizacji pozarządowych wspierający proces resocjalizacji skazanych oraz beneficjenci wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych. W tej naukowej debacie, jako słuchacze, uczestniczą również studenci i doktoranci z dolnośląskich ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy zainteresowani problematyką resocjalizacji i penitencjarystyki.
Przedmiotem dyskusji, w ramach kolejnego – piątego – Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, chcemy uczynić zagadnienie uwarunkowań recydywy przestępczej. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad prewencją recydywy przestępczej i spróbować poszukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek który odbył karę pozbawienia wolności podejmuje ponownie działalność przestępczą? oraz Jak zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych przestępczo?

o szczegółach seminarium można przeczytać w wyróżnionym pliku komunikat .

informacje na temat poprzednich edycji seminarium można znaleźć tutaj:

I sem. 2008r. II.seminarium 2009r.  III. seminarium 2010r.

IV.seminarium .2011r..1-1IV.seminarium 2011r. 2-2