W kwietniu znowu zajrzymy za kurtynę resocjalizacji – zaproszenie do Torunia

W kwietniu znowu zajrzymy za kurtynę resocjalizacji – zaproszenie do Torunia

Toruńska konferencja Za kurtyną resocjalizacji cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku kuratorów sądowych. Z pewnością przyczynia się do tego bardzo dobra organizacja i dobór wartościowych prelegentów. Toruńskie wydarzenie stwarza warunki do wymiany poglądów teoretyków i praktyków różnych dziedzin, która znajduje swoją kontynuację także w wyjątkowym klimacie toruńskiej starówki w trakcie wieczornych spotkań. Cieszymy się, że również w roku 2016 odbędzie się kolejna edycja. Poniżej tekst zaproszenia na konferencję, jakie skierowane zostało za naszym pośrednictwem przez panią prof. Małgorzatę H. Kowalczyk . 

Przyszłoroczna, trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji organizowana przez pracowników i doktorantów Katedry Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Studentów Sekcji Resocjalizacji UMK pt. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2016 r., nawiązuje do sprawdzonej już formuły, w której spotkanie praktyków i teoretyków nie jest jedynie konwencjonalnym hasłem, ale znajduje swoją egzemplifikację w poprzedzającej konferencyjne obrady debacie. W ramach przyszłorocznej penitencjarno – probacyjnej debaty, spotkają się praktycy: sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów penitencjarnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, streetworkerzy oraz przedstawiciele organizacji III sektora z kraju i zagranicy, którzy w komparatystycznej perspektywie, nie tylko przedstawią swoje doświadczenia, ale będą dyskutować na temat wyzwań i problemów związanych bezpośrednio z ich codzienną pracą. Oblicze debaty determinuje również główny wymiar konferencyjnego spotkania. Wielokulturowość będąca jednym z determinantów stymulujących powstawanie nowych obszarów konfliktów we współczesnych społeczeństwach, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Zidentyfikowanie, opisanie owych wyzwań i zagrożeń, to cel tegorocznych konferencyjnych obrad. Współczesne wyzwania dla szeroko rozumianej polityki kryminalnej to konieczność skoncentrowania się na formułach oddziaływań prewencyjnych oraz koncepcjach readaptacji społecznej i resocjalizacji sprawców przestępstw.

Spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i społecznych, którzy przedstawią najnowsze wyniki badan i analiz naukowych, w koncepcie porównawczym, kreuje wyjątkowe warunki dla zapoznania się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Jak transformować politykę karną, organizować funkcjonowanie zakładów penitencjarnych i tworzyć system probacji, oto niektóre z pytań, które stanowić będą punkt wyjścia dla refleksji naukowej podczas przyszłorocznej toruńskiej III Międzynarodowej Konferencji Za Kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, 7-8 kwietnia 2016 r., na którą już dzisiaj organizatorzy serdecznie zapraszają.

Bardzo się cieszymy, że na Naszych spotkaniach, reprezentowane jest tak licznie środowisko kuratorów zawodowych, a Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest współorganizatorem corocznych przedsięwzięć. Konsekwencją aktywności toruńskich partnerów jest publikacja Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, pod redakcją naukową prof.Małgorzaty H.Kowalczyk i dr Michała Szykuta, której druga część, poświęcona jest w całości pracy kuratorów sądowych. Kolejna publikacja z omawianej serii ukarze się w przyszłym roku w Wydawnictwie Akapit www.weakapit.pl.

Zapraszamy Państwa do Torunia. Wszelkie informacje dotyczące udziału w konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Dr hab.Małgorzata H.Kowalczyk Prof.UMK

logosr1gora

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.