sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Za kurtyną resocjalizacji"

Za kurtyną resocjalizacji

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informacje dotyczące jubileuszowej V. edycji toruńskich wydarzeń pt. Za kurtyną resocjalizacji. Tegoroczne hasło spotkania na UMK brzmi „Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Zachęcamy do udziału w debacie, konferencji i imprezach towarzyszących. Jak co roku w Toruniu będzie można spotkać praktyków i teoretyków resocjalizacji z kraju i zagranicy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ukazała się na rynku kolejna książka z serii wydawniczej Za Kurtyną Resocjalizacji, pt. Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016., pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk prof. UMK i dr Michała Szykuta.

Lektura  opracowania daje satysfakcjonujące poczucie uczestniczenia w aktualnej debacie na wiele tematów wprost odnoszących się do zagadnień teoretycznych, kto, kogo, do czego – jakiego społeczeństwa – oraz jakimi efektywnymi i humanitarnymi metodami miałby resocjalizować, jak i wskazań praktycznych, co to są wyzwania naszej aktualnej współczesności i jakimi narzędziami dysponują praktyka, nauka i w sumie społeczeństwo, żeby sobie z nimi radzić.   Poczucie aktualności wzmacnia w opracowaniu odwoływanie się do licznych doświadczeń z badań empirycznych i to prowadzonych w różnych  płaszczyznach badawczych i z różnych perspektyw poznawczych: pedagogicznych, psychologicznych,  socjologicznych, kryminologicznych i prawnych. Niezależnie od tego, że wiele tekstów tomu mogłoby świetnie stanowić samodzielny przyczynek do przedstawianych w nich zagadnień, na szczególne uznanie zasługuje sam efekt jaki dzieło zawdzięcza redaktorom. Udało im się stworzyć tym tomem, będącym częścią pewnego już programu naukowego, ramy dla poważnej interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty teoretyków i praktyków w obszarze holistycznie rozumianej przestrzeni resocjalizacji. 

[Fragment recenzji naukowej prof. zw. dr hab. Jarosław Utrat – Milecki Uniwersytet Warszawski]

Książkę można kupić m.in. tutaj.

Od marginalizacji do inkluzji społecznej. Oblicza (po) nowoczesności – to tytuł tegorocznej IV edycji konferencji „Za kurtyną resocjalizacji”, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencję tradycyjnie poprzedzi debata z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, służby więziennej, służb probacyjnych, karnistów która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Organizatorzy zapowiadają udział wielu znakomitych prelegentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Ukrainy i Estonii.

Wszystkie informacje na temat konferencji i debaty dostępne są na stronie: http://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

 

W imieniu organizatorów III Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 07-08 kwietnia 2016 r., przedstawiam program toruńskich wydarzeń.

Uprzejmie informuję, że dnia 07 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.00 w Klubie Szwejk na Rynku Staromiejskim 36, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników konferencji.

Jednocześnie informujemy, że w Pałacu Dąmbskich – siedzibie Teatru Muzycznego w Toruniu, przy ulicy Żeglarskiej 8, o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich. Organizatorami spotkania jest PO – MOST Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji.

Wszystkie informacje pozostają dostępne na stronie www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Program debaty penitencjarnej w dniu 7 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Program konferencji w dniu 8 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Michał Szykut

Toruńska konferencja Za kurtyną resocjalizacji cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku kuratorów sądowych. Z pewnością przyczynia się do tego bardzo dobra organizacja i dobór wartościowych prelegentów. Toruńskie wydarzenie stwarza warunki do wymiany poglądów teoretyków i praktyków różnych dziedzin, która znajduje swoją kontynuację także w wyjątkowym klimacie toruńskiej starówki w trakcie wieczornych spotkań. Cieszymy się, że również w roku 2016 odbędzie się kolejna edycja. Poniżej tekst zaproszenia na konferencję, jakie skierowane zostało za naszym pośrednictwem przez panią prof. Małgorzatę H. Kowalczyk . 

Przyszłoroczna, trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji organizowana przez pracowników i doktorantów Katedry Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Studentów Sekcji Resocjalizacji UMK pt. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2016 r., nawiązuje do sprawdzonej już formuły, w której spotkanie praktyków i teoretyków nie jest jedynie konwencjonalnym hasłem, ale znajduje swoją egzemplifikację w poprzedzającej konferencyjne obrady debacie. W ramach przyszłorocznej penitencjarno – probacyjnej debaty, spotkają się praktycy: sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów penitencjarnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, streetworkerzy oraz przedstawiciele organizacji III sektora z kraju i zagranicy, którzy w komparatystycznej perspektywie, nie tylko przedstawią swoje doświadczenia, ale będą dyskutować na temat wyzwań i problemów związanych bezpośrednio z ich codzienną pracą. Oblicze debaty determinuje również główny wymiar konferencyjnego spotkania. Wielokulturowość będąca jednym z determinantów stymulujących powstawanie nowych obszarów konfliktów we współczesnych społeczeństwach, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Zidentyfikowanie, opisanie owych wyzwań i zagrożeń, to cel tegorocznych konferencyjnych obrad. Współczesne wyzwania dla szeroko rozumianej polityki kryminalnej to konieczność skoncentrowania się na formułach oddziaływań prewencyjnych oraz koncepcjach readaptacji społecznej i resocjalizacji sprawców przestępstw.

Spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i społecznych, którzy przedstawią najnowsze wyniki badan i analiz naukowych, w koncepcie porównawczym, kreuje wyjątkowe warunki dla zapoznania się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Jak transformować politykę karną, organizować funkcjonowanie zakładów penitencjarnych i tworzyć system probacji, oto niektóre z pytań, które stanowić będą punkt wyjścia dla refleksji naukowej podczas przyszłorocznej toruńskiej III Międzynarodowej Konferencji Za Kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, 7-8 kwietnia 2016 r., na którą już dzisiaj organizatorzy serdecznie zapraszają.

Bardzo się cieszymy, że na Naszych spotkaniach, reprezentowane jest tak licznie środowisko kuratorów zawodowych, a Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest współorganizatorem corocznych przedsięwzięć. Konsekwencją aktywności toruńskich partnerów jest publikacja Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, pod redakcją naukową prof.Małgorzaty H.Kowalczyk i dr Michała Szykuta, której druga część, poświęcona jest w całości pracy kuratorów sądowych. Kolejna publikacja z omawianej serii ukarze się w przyszłym roku w Wydawnictwie Akapit www.weakapit.pl.

Zapraszamy Państwa do Torunia. Wszelkie informacje dotyczące udziału w konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Dr hab.Małgorzata H.Kowalczyk Prof.UMK

logosr1gora