wtorek, Luty 20, 2018
Tags Posts tagged with "Za kurtyną resocjalizacji"

Za kurtyną resocjalizacji

Uprzejmie informujemy, że ukazała się na rynku kolejna książka z serii wydawniczej Za Kurtyną Resocjalizacji, pt. Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016., pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk prof. UMK i dr Michała Szykuta.

Lektura  opracowania daje satysfakcjonujące poczucie uczestniczenia w aktualnej debacie na wiele tematów wprost odnoszących się do zagadnień teoretycznych, kto, kogo, do czego – jakiego społeczeństwa – oraz jakimi efektywnymi i humanitarnymi metodami miałby resocjalizować, jak i wskazań praktycznych, co to są wyzwania naszej aktualnej współczesności i jakimi narzędziami dysponują praktyka, nauka i w sumie społeczeństwo, żeby sobie z nimi radzić.   Poczucie aktualności wzmacnia w opracowaniu odwoływanie się do licznych doświadczeń z badań empirycznych i to prowadzonych w różnych  płaszczyznach badawczych i z różnych perspektyw poznawczych: pedagogicznych, psychologicznych,  socjologicznych, kryminologicznych i prawnych. Niezależnie od tego, że wiele tekstów tomu mogłoby świetnie stanowić samodzielny przyczynek do przedstawianych w nich zagadnień, na szczególne uznanie zasługuje sam efekt jaki dzieło zawdzięcza redaktorom. Udało im się stworzyć tym tomem, będącym częścią pewnego już programu naukowego, ramy dla poważnej interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty teoretyków i praktyków w obszarze holistycznie rozumianej przestrzeni resocjalizacji. 

[Fragment recenzji naukowej prof. zw. dr hab. Jarosław Utrat – Milecki Uniwersytet Warszawski]

Książkę można kupić m.in. tutaj.

Od marginalizacji do inkluzji społecznej. Oblicza (po) nowoczesności – to tytuł tegorocznej IV edycji konferencji „Za kurtyną resocjalizacji”, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencję tradycyjnie poprzedzi debata z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, służby więziennej, służb probacyjnych, karnistów która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Organizatorzy zapowiadają udział wielu znakomitych prelegentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Ukrainy i Estonii.

Wszystkie informacje na temat konferencji i debaty dostępne są na stronie: http://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

 

W imieniu organizatorów III Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 07-08 kwietnia 2016 r., przedstawiam program toruńskich wydarzeń.

Uprzejmie informuję, że dnia 07 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.00 w Klubie Szwejk na Rynku Staromiejskim 36, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników konferencji.

Jednocześnie informujemy, że w Pałacu Dąmbskich – siedzibie Teatru Muzycznego w Toruniu, przy ulicy Żeglarskiej 8, o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich. Organizatorami spotkania jest PO – MOST Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji.

Wszystkie informacje pozostają dostępne na stronie www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Program debaty penitencjarnej w dniu 7 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Program konferencji w dniu 8 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Michał Szykut

Toruńska konferencja Za kurtyną resocjalizacji cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku kuratorów sądowych. Z pewnością przyczynia się do tego bardzo dobra organizacja i dobór wartościowych prelegentów. Toruńskie wydarzenie stwarza warunki do wymiany poglądów teoretyków i praktyków różnych dziedzin, która znajduje swoją kontynuację także w wyjątkowym klimacie toruńskiej starówki w trakcie wieczornych spotkań. Cieszymy się, że również w roku 2016 odbędzie się kolejna edycja. Poniżej tekst zaproszenia na konferencję, jakie skierowane zostało za naszym pośrednictwem przez panią prof. Małgorzatę H. Kowalczyk . 

Przyszłoroczna, trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji organizowana przez pracowników i doktorantów Katedry Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Studentów Sekcji Resocjalizacji UMK pt. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2016 r., nawiązuje do sprawdzonej już formuły, w której spotkanie praktyków i teoretyków nie jest jedynie konwencjonalnym hasłem, ale znajduje swoją egzemplifikację w poprzedzającej konferencyjne obrady debacie. W ramach przyszłorocznej penitencjarno – probacyjnej debaty, spotkają się praktycy: sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów penitencjarnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, streetworkerzy oraz przedstawiciele organizacji III sektora z kraju i zagranicy, którzy w komparatystycznej perspektywie, nie tylko przedstawią swoje doświadczenia, ale będą dyskutować na temat wyzwań i problemów związanych bezpośrednio z ich codzienną pracą. Oblicze debaty determinuje również główny wymiar konferencyjnego spotkania. Wielokulturowość będąca jednym z determinantów stymulujących powstawanie nowych obszarów konfliktów we współczesnych społeczeństwach, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Zidentyfikowanie, opisanie owych wyzwań i zagrożeń, to cel tegorocznych konferencyjnych obrad. Współczesne wyzwania dla szeroko rozumianej polityki kryminalnej to konieczność skoncentrowania się na formułach oddziaływań prewencyjnych oraz koncepcjach readaptacji społecznej i resocjalizacji sprawców przestępstw.

Spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i społecznych, którzy przedstawią najnowsze wyniki badan i analiz naukowych, w koncepcie porównawczym, kreuje wyjątkowe warunki dla zapoznania się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Jak transformować politykę karną, organizować funkcjonowanie zakładów penitencjarnych i tworzyć system probacji, oto niektóre z pytań, które stanowić będą punkt wyjścia dla refleksji naukowej podczas przyszłorocznej toruńskiej III Międzynarodowej Konferencji Za Kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, 7-8 kwietnia 2016 r., na którą już dzisiaj organizatorzy serdecznie zapraszają.

Bardzo się cieszymy, że na Naszych spotkaniach, reprezentowane jest tak licznie środowisko kuratorów zawodowych, a Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest współorganizatorem corocznych przedsięwzięć. Konsekwencją aktywności toruńskich partnerów jest publikacja Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, pod redakcją naukową prof.Małgorzaty H.Kowalczyk i dr Michała Szykuta, której druga część, poświęcona jest w całości pracy kuratorów sądowych. Kolejna publikacja z omawianej serii ukarze się w przyszłym roku w Wydawnictwie Akapit www.weakapit.pl.

Zapraszamy Państwa do Torunia. Wszelkie informacje dotyczące udziału w konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Dr hab.Małgorzata H.Kowalczyk Prof.UMK

logosr1gora