Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego już w Sejmie

Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego już w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 22 grudnia 2015r. jest na szybkiej ścieżce legislacyjnej.  W dniu 26 stycznia wpłynął do Sejmu i został zarejestrowany jako druk 218. W dniu 2 lutego został skierowany do pierwszego czytania, które odbędzie się na posiedzeniu w dniach 24-26 lutego.  Przypomnijmy, że głównym skutkiem projektowanych zmian ma być istotna korekta kształtu kary ograniczenia wolności, poprzez wyłączenie możliwości jej orzekania w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu i przede wszystkim powrót możliwości orzekania kary pozbawienia wolności w systemie dozory elektronicznego. Ważną zmianą ma być również doprecyzowanie, że w przypadku orzeczenia tzw. kary mieszanej, polegającej na kombinacji krótkotrwałej kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności nie będzie możliwe zastosowanie art. 69 par 1 kk, tj warunkowego zawieszenia wykonania kary izolacyjnej.

Uzasadnienie do projektu ustawy dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu można śledzić tutaj.