Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości nt. orzekania o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej

Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości nt. orzekania o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej

Na stronach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości właśnie ukazał się ważny raport autorstwa dr Macieja Domańskiego. W ostatnich miesiącach przedstawiano w mediach przypadki sugerujące orzekanie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców. Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach działań weryfikujących te sygnały zleciło Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadzenie badania orzecznictwa, którego wyniki, w skróconej formie, przedstawia przedmiotowe opracowanie. We wnioskach autor wskazuje, iż w poddanych badaniu sprawach nie było przypadków umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu złej sytuacji finansowej rodziców. Interwencje sądu zmierzające do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były uzasadnione. Zapewne niektórych można było uniknąć, gdyby wcześniej udzielono rodzinom pomocy, gdy ich problemy nie były jeszcze zaawansowane i utrwalone. Dr Domański wskazuje również na fakt, iż sądy wykreowały konstrukcję „poddania rodziny zastępczej nadzorowi kuratora sądowego”, zapewne w celu uzyskiwania szybko i bezpośrednio rzetelnych informacji o sytuacji w rodzinie zastępczej. Może to być sygnałem niewystarczającej kontroli administracyjnej nad instytucjami pieczy zastępczej, braku współpracy z sądami oraz zaniechaniach w niezwłocznym informowaniu sądów o negatywnych wynikach kontroli.

Wyniki raportu zostały zaprezentowane w czwartek 19 maja br. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie podczas seminarium poświęconego wybranym aspektom orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Referat dotyczący orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wygłosił dr. Maciej Domański. Moderatorem dyskusji był prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. W seminarium brali udział przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sędziowie.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem IWS, który dostępny jest tutaj.