środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "piecza zastępcza"

piecza zastępcza

1372

Redakcja portalu kuratorskiej służby sądowej kurator.info zachęca wszystkich kuratorów sądowych – społecznych i zawodowych, do włączenia się w akcję #DzieciUkrainy. Jej celem jest zbiórka środków finansowych na potrzeby organizacji pozarządowych świadczących bezpośrednio pomoc dla dzieci z ukraińskich domów dziecka oraz z rodzinnej pieczy zastępczej, które znajdują schronienie na terenie Polski w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Chodzi o dostarczenie dzieciom konkretnej, długoterminowej pomocy w obliczu wielkiej traumy, jaką jest wojna i jej wpływ na dziecięcą psychikę.

Organizatorem zbiórki jest Fundacja To się uda w koalicji z podmiotami pomagającymi bezpośrednio dzieciom. Założyliśmy jako redakcja portalu kurator.info administrowanego przez DSKS Frontis tzw. skarbonkę, za pośrednictwem której można przelewać pieniądze na cele akcji. Przekazane środki wpłyną bezpośrednio na konto organizatora i w stu procentach zostaną wydane na cele zbiórki.

Polska kuratela sądowa rodziła się w warunkach powojennych. Była odpowiedzią m.in. na potrzeby związane z dużą liczbą osieroconych dzieci. Dobro dzieci, gwarancja ich praw, tworzenie warunków bezpiecznego rozwoju tworzą fundamenty misji kuratorskiej. Nasza solidarność ma znaczenie. Serdecznie dziękujemy za każdy jej przejaw.

Dołącz do zrzutki pod adresem: https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/kuratorinfo

1900

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaprasza za pośrednictwem naszego portalu na webinarium pt. „Piecza zastępcza dla dzieci z rodzin w kryzysie”, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00 – 15.00

Transmisja on-line dostępna będzie na kanale youtube.

Wystąpienie RPO Adama Bodnara z marca 2021 r. o realizacji ustawy o pieczy zastępczej wywołało gorącą dyskusję w internecie. Obywatele zgłaszali uwagi i postulaty. Dlatego RPO – świadomy wagi problemu i znaczenia publicznej debaty – organizuje publiczne spotkanie eksperckie na ten temat.

Problem dotyczy 72 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, 36 tys. rodzin zastępczych oraz 666 rodzinnych domów dziecka.

PROGRAM WEBINARIUM

Wydarzenie prowadzi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. SWPS

Paneliści:

  • Anna Krawczak – członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, była matka zastępcza, matka adopcyjna
  • sędzia Dorota Trautman – przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego w SO w Warszawie,
  • dr Marek Michalak – były rzecznik praw dziecka
  • Joanna Luberacka-Gruca – ekspertka Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Na stronach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości właśnie ukazał się ważny raport autorstwa dr Macieja Domańskiego. W ostatnich miesiącach przedstawiano w mediach przypadki sugerujące orzekanie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców. Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach działań weryfikujących te sygnały zleciło Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadzenie badania orzecznictwa, którego wyniki, w skróconej formie, przedstawia przedmiotowe opracowanie. We wnioskach autor wskazuje, iż w poddanych badaniu sprawach nie było przypadków umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu złej sytuacji finansowej rodziców. Interwencje sądu zmierzające do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były uzasadnione. Zapewne niektórych można było uniknąć, gdyby wcześniej udzielono rodzinom pomocy, gdy ich problemy nie były jeszcze zaawansowane i utrwalone. Dr Domański wskazuje również na fakt, iż sądy wykreowały konstrukcję „poddania rodziny zastępczej nadzorowi kuratora sądowego”, zapewne w celu uzyskiwania szybko i bezpośrednio rzetelnych informacji o sytuacji w rodzinie zastępczej. Może to być sygnałem niewystarczającej kontroli administracyjnej nad instytucjami pieczy zastępczej, braku współpracy z sądami oraz zaniechaniach w niezwłocznym informowaniu sądów o negatywnych wynikach kontroli.

Wyniki raportu zostały zaprezentowane w czwartek 19 maja br. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie podczas seminarium poświęconego wybranym aspektom orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Referat dotyczący orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wygłosił dr. Maciej Domański. Moderatorem dyskusji był prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. W seminarium brali udział przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sędziowie.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem IWS, który dostępny jest tutaj.