Rzecznik Praw Obywatelskich o sytuacji nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla...

Rzecznik Praw Obywatelskich o sytuacji nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

4775

W dniu 01.06.2016r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja poświęcona sytuacji osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  Jak można przeczytać na stronie internetowej RPO, udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu spraw zagranicznych, Komendy Głównej Policji, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy dyskutowali o wnioskach płynących z przedstawionego dziś Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji w latach 2008-2015. O publikacji dr Adam Bodnar, płk Krzysztof Olkowicz – zastępca RPO i Justyna Lewandowska – dyrektorka KMP rozmawiali również z dziennikarzami podczas konferencji prasowej.

Pełna informacja na temat konferencji dostępna jest tutaj.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji dostępny jest tutaj.