15 lat ustawy o kuratorach sądowych

15 lat ustawy o kuratorach sądowych

3022

Dziś mija 15 lat od uchwalenia przez Sejm  Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej w historii ustawy o kuratorach sądowych.

Tadeusz Jedynak i Andrzej Martuszewicz tak pisali o jej powstaniu[1]:

Ustawa o kuratorach sądowych stała się ukoronowaniem dążeń i zabiegów pokolenia kuratorów, które przez kilkanaście lat starało się o nadanie kuratorom takiej organizacji, która zapewniłaby efektywne działanie preferowała potwierdzone praktycznie i naukowo procedury postępowania z podopiecznymi i mogła stanowić rzetelne wsparcie dla podopiecznych, sądu i łady społecznego oraz która byłaby wreszcie godziwie wynagradzana za swoje działania. […]

Ustawa o kuratorach sądowych jest efektem aktywności środowiska kuratorskiego i jego liderów, którzy przez lata uczestniczyli w różnych gremiach i inicjatywach sukcesywnie tworzących zręby organizacyjne, metodyczne i legislacyjne tej służby. Niezliczone inicjatywy liderów środowiska kuratorskiego: A. Martuszewicza i A. Korpanty […] oraz A. Bałazy, T. Boruckiej, M. Dąbskiej,  A. Dubińskiego, M. Kokorzeckiej-Piber, a także setek anonimowych kuratorów w całej Polsce, włączających się w działalność na rzecz środowiska lokalnego, sprawiły, że aspiracje kuratorów sądowych zyskały uznanie i poparcie środowisk naukowych […] i politycznych, bez względu na ich partyjną przynależność. […] Przedstawiony styl działania kuratorów, cierpliwego przekonywania do swoich racji doprowadził do ostatecznego sukcesu, z którego owoców korzysta całe środowisko.

[1] Fragment rozdziału Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (2014) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa, LexisNexis,