Nowe przepisy dotyczące dozoru elektronicznego

Nowe przepisy dotyczące dozoru elektronicznego

3398

W dniu 14 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. poz. 1698).  Drugim opublikowanym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. poz. 1692).