Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”

2841

28 czerwca 2016 roku – dokładnie w tym dniu poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego formalnie swoją działalność rozpoczęło nasze stowarzyszenie, które przybrało nazwę: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”. Zostało ono powołane do życia z inicjatywy grupy kuratorów okręgu katowickiego, pragnących wyjść poza ramy codziennych zależności służbowych i procedur. Głównymi celami stowarzyszenia są dbałość o wysoki prestiż, poziom etyczny oraz merytoryczny kuratorów sądowych, wspieranie i inicjowanie przekształceń systemu i modelu Kurateli sądowej w Polsce zgodnie z osiągnięciami nauki i praktyki. Chcemy współtworzyć społeczeństwo obywatelskie, jako społeczeństwo aktywnych i umiejących zorganizować się dla określonych zadań obywateli. Swoje szanse dla realizacji założonych cellów widzimy we włączaniu się w projekty o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Tychach,  przy ul. Barona 30. W Tychach, bo jak brzmi motto tego miasta: Tychy, to Dobre miejsce. Dobre miejsce, aby właśnie tutaj zacząć naszą przygodę….

Więcej na temat Stowarzyszenia można przeczytać tutaj.