Nowy Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOIP

Nowy Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOIP

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. Henryk Pawlaczyk został Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji. Do DWOIP  delegowani zostali również kuratorzy Wioletta Włodyga, Grzegorz Kozera, Tomasz Krzymiński, 

Już niedługo więcej informacji o zaistniałych zmianach.