Prawnicy u Prezydenta

Prawnicy u Prezydenta

2431

W dniu 20 lutego 2017r. odbyło się spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Poniżej zamieszczamy informację prasową po wizycie przedstawicieli Porozumienia w Pałacu Prezydenckim:

Dziś, 20 lutego, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie r.pr. Macieja Bobrowicza oraz dr Pawła Skuczyńskiego (przedstawicieli Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych) z Prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Będę oceniał spotkanie po jego rezultatach – powiedział r.pr. Maciej Bobrowicz- a dziś ich jeszcze nie mam. Reakcja na list to pozytywny sygnał ze strony Prezydenta. Nie padły żadne konkretne deklaracje ze strony Prezydenta, ale samo spotkanie i jego długość to pozytywny sygnał. Podczas rozmowy omawialiśmy szeroko pojęte aspekty wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartości. Mieliśmy okazję przedstawić nasze argumenty – dodaje dr Paweł Skuczyński. Nie oczekiwaliśmy przełomu po jednym spotkaniu, ale niewątpliwie może ono okazać się ważnym krokiem, jeśli nastąpiłyby dalsze kontakty. Wskazuje na to przebieg dyskusji, a także zapewnienie ze strony Pana Prezydenta, że poważnie rozważy nasze propozycje.

Spotkanie było wynikiem listu skierowanego do Prezydenta RP. Treść listu zaproponował Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, największego samorządu prawniczego w Polsce, a podpisali do członkowie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Organizacji Prawniczych, które skupia blisko sto tysięcy radców prawnych, sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy, komorników sądowych, doradców podatkowych, referendarzy, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych, a także organizacje pozarządowych.

Przed spotkaniem Prezes Bobrowicz mówił: Zwróciliśmy się do Prezydenta RP aby włączył się w rozwiązanie kryzysu systemu sprawiedliwości. Wierzymy, że podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych prawników. Wierzymy, że jako prawnik rozumie, jak ważny jest skuteczny i działający sąd, prokurator, radca prawny i adwokat.  W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce i działania Prezydenta mogą ten niebezpieczny proces powstrzymać. Dlatego opowiadamy się za przywróceniem dialogu oraz debaty jako uznanych w cywilizowanych demokracjach form debaty o przyszłości sądownictwa oraz zawodów prawniczych. 

Porozumienie jest instytucjonalizacją dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych, a więc w sytuacji narastającego kryzysu nie może nie podjąć próby rozmów – mówił natomiast dr Paweł Skuczyński. Kryzys ten skutkuje osłabianiem gwarancji państwa prawnego, które są podstawowe dla obywateli, gdy mają oni kontakt z państwem. Jedynie konstruktywny dialog jest w stanie zatrzymać logikę konfliktu, który jest destrukcyjny. Konsekwencje jego niezatrzymania poniosą przede wszystkim obywatele. Dlatego nigdy dość apelowania o umiar i rozpoczęcie konstruktywnego dialogu.

Maciej Bobrowicz – radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Porozumienia

Paweł Skuczyński – Sekretarz Porozumienia

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Powstało 24 września 2015 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Sygnatariusze Porozumienia to:

Krajowa Izba Radców Prawnych – obecnie przewonidczy Porozumieniu, Przewodniczącym Porozumienia jest Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, radca prawny Maciej Bobrowicz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Kuratorów

Krajowa Rada Notarialna

Naczelna Rada Adwokacka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Stowarzyszenie Prokuratorów RP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP

Więcej informacji:

Grzegorz Furgał

Tel. 606 764 018

Krajowa Rada Radców Prawnych