Za kurtyną resocjalizacji – odsłona IV

Za kurtyną resocjalizacji – odsłona IV

Program Debaty Penitencjarnej dostępny jest tutaj.

Program Konferencji dostępny jest tutaj.

Program Warsztatów dostępny jest  tutaj.