Rzecznik Praw Obywatelskich o opiece naprzemiennej

Rzecznik Praw Obywatelskich o opiece naprzemiennej

2305

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej. W przedmiotowym piśmie RPO pisze między innymi: Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi oraz wnioski obywateli dotyczące formy sprawowania pieczy, zwanej opieką czy pieczą naprzemienną, nad małoletnim dzieckiem przez rodziców po rozpadzie ich związku. Taka forma opieki dopuszczona jest przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz nie bezpośrednio, jako element tzw. planu wychowawczego, czyli pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Pełny tekst wniosku znajduje się tutaj.

Więcej na ten temat przeczytać można również  na portalu Lex.pl