Nowa publikacja nt. przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym

Nowa publikacja nt. przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym

Nakładem Wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją naukową kuratorów rodzinnych z Sądu Rejonowego w Słupsku – dra Łukasza Wirkusa (III Zespół KSS) i dra Pawła Kozłowskiego (IV Zespół KSS).

Do najważniejszych zadań polityki europejskiej, opartej na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, zalicza się zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych procedur w zakresie edukacji, prewencji, ścigania sprawców przemocy w rodzinie i wsparcia jej ofiar. W książce zebrano teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych, tego problemu.

Informacje o książce Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne znajdziecie Państwo na stronie wydawnictwa:

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/przemoc-w-rodzinie,1873.html

Portal Kuratorskiej Służby Sądowej Kurator.info objął patronatem medialnym kolejną książkę pod redakcją naukową dra Łukasz Wirkusa  pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, która ukaże się jeszcze w tym roku  nakładem Wydawnictwa Naukowego Adam Marszałek w Toruniu. Znajdą się w niej teksty opisujące doświadczenia z praktyki polskich kuratorów sądowych i nie tylko, związane z wykorzystywaniem koncepcji pracy w oparciu między innymi o:  ART., Duluth, TSR. Publikacja zawiera także autorskie koncepcje programów opracowanych przez kuratorów sądowych, które przyczynią się do  rozszerzenia naszej oferty w ramach prowadzonych działań oraz wzbogacą metodykę pracy. Szczegóły wkrótce!