Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kuratorów sądowych

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kuratorów sądowych

3888

W dniu 24 lipca 2017r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości podnosząc problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu sąd nakazał przymusowe odebranie dziecka oraz innych osób/służb współdziałających z kuratorem przy odbieraniu dziecka. Zdaniem Rzecznika, w świetle obowiązujących przepisów kurator rodzinny jest organizatorem, a zarazem wykonawcą przymusowego odebrania dziecka – to on wyznacza miejsce i określa termin, w którym ta czynność zostanie wykonana, powiadamia o terminie swoich czynności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, żąda, w razie potrzeby, pomocy odpowiednich instytucji, w tym organów opieki społecznej oraz sporządza do akt sprawy pisemną notatkę z przebiegu tej czynności.

Marek Michalak zauważa, że brakuje rozwiązań, które w sposób precyzyjny określałyby kompetencje poszczególnych osób uczestniczących w procedurze odebrania dziecka: kuratora, osoby uprawnionej albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, funkcjonariusza Policji, pracownika organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji, oraz zasady ich współpracy.

Więcej informacji na ten temat przeczytać można TUTAJ.