Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”

Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”

2377

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon serdecznie zapraszają na :

Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich,

które odbędzie się 
w dniu 11. lipca 2018 roku, godz. 10:00 w Auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Seminarium jest organizowane jako kontynuacja działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących funkcjonowania ośrodków kuratorskich oraz Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich, w celu dążenia do:

– podkreślenia istoty i wagi środka wychowawczego w postaci skierowania nieletnich do ośrodka kuratorskiego,

– upowszechnienia stosowania tego środka wychowawczego, w ramach którego prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne z poszanowaniem integralności rodzin nieletnich,

– wspomożenia metodycznego, w szczególności co do diagnozy i metod działań kadry ośrodków kuratorskich,

– zaimplementowania rekomendacji płynących ze Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich,

– wymiany doświadczeń związanych z pracą ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie dedykowane jest dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki.

Wartością dodaną seminarium jest także okazja do wspólnego spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do 6. lipca 2018 roku pod adresem e-mail: pawel.kozlowski@apsl.edu.pl