Ważne wydarzenie merytoryczne dla ośrodków kuratorskich

Ważne wydarzenie merytoryczne dla ośrodków kuratorskich

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich. Co warto podkreślić, było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich.

Podczas seminarium odbyły się wykłady szkoleniowe prof. zw. dra hab. Tomasza Wolańczyka w zakresie oceny stanu psychicznego dziecka, przy wskazaniu dostępnych dla kuratorów narzędzi diagnostycznych oraz prof. zw. dra hab. Marka Konopczyńskiego dotyczący pedagogicznych strategii działań w ośrodkach kuratorskich i samej koncepcji pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich. Było także wystąpienie dr Marty Porębskiej, która zaprezentowała wybrane wyniki badań dotyczące nieletnich i przedstawiła potrzebę w zakresie informowania i edukowania różnych grup specjalistów o istocie pracy ośrodka kuratorskiego. Równie ważnym tematem seminarium było zaprezentowanie oraz dokonanie interpretacji z aplikacjami praktycznymi przez sędzię Agnieszkę Rękas dokumentu Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich.

Wartością dodaną seminarium była także okazja do wspólnego, chociaż krótkiego, spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego.

Warto nadmienić, iż domknięciem obecnego etapu działań Rzecznika Praw Dziecka nad ośrodkami kuratorskimi będzie opublikowana w najbliższych tygodniach monografia autorstwa dra Pawła Kozłowskiego i dra Krzysztofa Stasiaka pt.  Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Informację przygotował: dr Paweł Kozłowski

Zachęcamy także do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia dostępną na stronie www.brpd.gov.pl