Nie tylko o bezpieczeństwie pracy – kolejne pismo Krajowej Rady Kuratorów skierowane...

Nie tylko o bezpieczeństwie pracy – kolejne pismo Krajowej Rady Kuratorów skierowane do Ministra Sprawiedliwości

W dniu 20.11.2018r. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym Rada ponownie zwraca uwagę na kluczowe dla środowiska zagadnienia, między innymi na:
  • bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych,
  • uregulowanie kwestii awansów zawodowych kuratorów sądowych,
  • kompleksowe uregulowanie przepisów postępowania wykonawczego w odniesieniu do kuratorów rodzinnych
Zdaniem Rady podniesione kwestie mają istotne znaczenie dla możliwości wykonywania podstawowych zadań przez Kuratorską Służbę Sądową , które związane są zarówno z ochroną dziecka i rodziny, jak i poprawą bezpieczeństwa społecznego, gdyż dotyczą oddziaływań na sprawców przestępstw i służą rekompensowaniu strat poniesionych przez ich ofiary.   Pełna treść wystąpienia Krajowej Rady Kuratorów znajduje się poniżej