Kuratorzy sądowi „pod rękę” z RODO

Kuratorzy sądowi „pod rękę” z RODO

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 21 lutego br. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia br. Obecnie w oczekiwaniu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co to takiego? Mowa oczywiście o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa powyższa, zwana ustawą sektorową z racji ingerowania w wiele sektorów państwa, jak np. sektor ubezpieczeniowy, bankowy, zdrowia, rodziny i pracy, obrony narodowej, sprawiedliwości, infrastruktury – znowelizowała ponad 160 ustaw wśród których znalazła się również ustawa o kuratorach sądowych. Jej celem jest zharmonizowanie przepisów tych wszystkich ustaw z regulacjami wynikającymi z RODO. Jest aktem bardzo obszernym, liczycym ponad 200 stron, a wraz z uzasadnieniem blisko 500, co też wskazuje na jej wagę dla porządku prawnego naszego państwa.

Z treścią omawianej ustawy można zapoznać się na stronach Sejmu RP (tutaj), a tam w art. 57 ze zmianami w zakresie stricte naszej ustawy (strony 79-82). Vacatio legis dla wprowadzonych zmian (poza niektórymi wprost wskazanymi przepisami) ustalono na 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto też przy tej okazji przypomnieć, że w pierwszej wersji projektu tejże ustawy (2017 rok), w części dotyczącej sektora związanego z wymiarem sprawiedliwości nie było w ogóle ujętych przepisów związanych z kuratelą sądową. A obecność RODO w ustawie o kuratorach sądowych, to wynik ścisłej współpracy Wydziału Kurateli, Krajowej Rady Kuratorów i środowiska kuratorskiego. Jest to kolejny przykład potwierdzający nasz profesjonalizm i skuteczność, kiedy działamy wspólnie. Wyrażamy przekonanie, że przepisy te będą pomocne w naszej codziennej trudnej pracy.