Opinia Krajowej Rady Kuratorów w sprawie projektu Ustawy o kuratorskiej służbie sądowej

Opinia Krajowej Rady Kuratorów w sprawie projektu Ustawy o kuratorskiej służbie sądowej

Krajowa Rada Kuratorów w dniu 21 czerwca 2019 roku skierowała do Ministra Sprawiedliwości opinię na temat projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 2019 roku.

W przedmiotowym dokumencie główny organ samorządu kuratorskiego zwraca uwagę na szereg zagrożeń wynikających z projektowanych rozwiązań. Zauważa też propozycje rozwiązań, które ocenić można pozytywnie.

Dziękujemy delegatom Krajowej Rady Kuratorów za pracę włożoną w opracowanie stanowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią, którą można pobrać tutaj.