Komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Poniżej prezentujemy komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z I Krajowego Zjazdu Delegatów.

Drogie koleżanki i koledzy,

10.01.2020 r. w Toruniu odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W obradach wzięło udział 68 Delegatów z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i jednej Zakładowej Organizacji Związkowej.  

Pierwszą uchwałą jaką podjął Zjazd, było zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Założycielskiego, który działał od powołana OZZKS w lutym 2019r. W tym miejscu duże podziękowania dla członków Komitetu Założycielskiego – Magdaleny Huzar, Jakuba Nowaka, Jerzego Parzycha i Adma Witkowicza, którzy wykonali ogrom pracy  na rzecz OZZKS.

Decyzją Delegatów, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych została Aleksandra Szewera-Nalewajek  – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Okręgu warszawsko-praskiego, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Przedstawiła koncepcję związków zawodowych opartych na silnych Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych, które są zorientowane na lokalne potrzeby kuratorów zawodowych.

Zjazd wybrał także Zarząd Krajowy OZZKS, w skład którego wchodzą:

Aleksandra Szydło, Jerzy Parzych, Adam Witkowicz, Paweł Basiński, Agnieszka Ochal, Jarosław Kotarski, Tomasz Dziarski, Anna Kolińska, Łukasz Szekowski, Elżbieta Mazur, Magdalena Adamek, Zbigniew Szcześniak.

Powołano także Krajową Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Karolina Boniecka; Członek – Wojciech Łata; Członek – Dominika Reszpondek-Marcisz; Członek – Zdzisława Ryl; Członek – Aleksandra Kaszub.

Delegaci podjęli także uchwałę o wstąpieniu do Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych.

Po zakończonym Zjeździe, Zarząd Krajowy OZZKS spotkał się na I Zebraniu, na którym wybrał skład Prezydium.

Prezydium Związku tworzą:

Przewodnicząca – Aleksandra Szewera-Nalewajek
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Ochal
Skarbnik – Magdalena Adamek
Sekretarz – Adam Witkowicz
Członek – Jerzy Parzych
Członek – Paweł Basiński
Członek – Łukasz Szekowski

Obecnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuprorów Sądowych składa się z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ Częstochowa, MOZ Bydgoszcz, MOZ Świdnica, MOZ Opole, MOZ Warszawa-Praga, MOZ Wrocław, MOZ Włocławek, MOZ Toruń, MOZ Piotrków Trybunalski, MOZ Kielce, MOZ Radom, MOZ Białystok, MOZ Katowice, MOZ Bielsko-Biała, MOZ Legnica) i 1 Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ Puławy).
Na 31.12.2019 r. OZZKS liczył 843 członków.

Niezmiernie Nas cieszy, że powstają kolejne organizację, oraz kolejni kuratorzy zawodowi wstępują do Związku. Przed Związkiem dużo pracy, dużo wyzwań, ale wierzymy, iż silne związki zawodowe, to silna kuratela!

Z poważaniem:
Przewodnicząca  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Aleksandra Szewera -Nalewajek