Nowy numer czasopisma Resocjalizacja Polska

Nowy numer czasopisma Resocjalizacja Polska

3015


Ukazał się właśnie nowy numer czasopisma Resocjalizacja Polska, które od roku 2013 wydawane jest jako półrocznik, a od roku 2014 uzyskuje dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu wydawane jest w formie dwujęzycznej – polskiej i angielskiej (Polish Journal of Social Rehabilitation) oraz publikowane jest w sieci Internet według modelu Open Access. Patronat nad czasopismem sprawuje z kolei Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Resocjalizacja Polska – jak można wyczytać na stronie czasopisma – jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

W ostatnim wydaniu czasopisma – Nr 17 (2019) – które praktycznie w całości poświęcone jest kurateli sądowej, wśród wieli ciekawych publikacji znanych autorów ze świata polskiej nauki i nie tylko, znalazły się również te, autorstwa kuratorów sądowych. Poniżej spis treści Nr 17 (2019) oraz odnośnik do elektronicznej wersji tego wydania.


Resocjalizacja Polska/Polish Journal of Social Rehabilitation, Nr 17 (2019) – tutaj