Wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej dwa pisma, przygotowane przez Związek.

Pierwszym z pism jest wystąpienie do pani Minister dr Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  w zakresie udziału kuratora sądowego w kontaktach dzieci z rodzicami.

Pismo do dr Anny Dalkowskiej – tutaj

Kolejnym pismem, jest wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, które dotyczy udzielania pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych.

Pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – tutaj