Kuratorzy z okręgu zielonogórskiego wzięli udział w szkoleniu poruszającym tematykę przeciwdziałania zachowaniom...

Kuratorzy z okręgu zielonogórskiego wzięli udział w szkoleniu poruszającym tematykę przeciwdziałania zachowaniom agresywnym

2076

134 osoby z grona 153-osobowej kadry kuratorskiej okręgu zielonogórskiego wzięły udział w szkoleniu zatytułowanym: „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w pracy kuratora sądowego„. Zajęcia odbyły się w formule online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Organizatorem szkolenia było biuro Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szkolenie poprowadziła Grażyna Kącka, psychoterapeutka i socjoterapeutka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, master trenerka Programu PEACE – ART i członkini Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.

Celem dwugodzinnego wykładu było zwiększenie świadomości odbiorców w zakresie wpływu zachowań agresywnych na codzienne życie, pracę i zdrowie. Pośrednio odniesiono się również do rozwijania umiejętności zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zwracając uwagę na reakcje na zachowania agresywne i umiejętność chronienia się. W czasie wykładu uczestnicy poznali międzynarodowy Program PEACE – ART (Washington State Agression Replacement Training), który od wielu lat rekomendowany jest do pracy z osobami objętymi działaniami sądowymi i kuratorskimi.

Narzędzie to oceniane jest jako jeden z najbardziej skutecznych programów w zakresie generowania pozytywnych zmian w życiu i zachowaniu osób objętych dozorem. Metoda ta jest odmianą amerykańskiego programu Agression Replacement Training, dostosowaną do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek jej twórców – Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Przeznaczona jest dla każdej grupy wiekowej, oparta na koncepcji społecznego uczenia się, w której nabywanie zachowań agresywnych i prospołecznych podlega tym samym prawom. U podstaw ART-u leży przekonanie, że podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań są deficyty w 3 głównych obszarach: 

• kontrolowaniu własnej impulsywności; 
• rozwoju myślenia moralnego; 
• znajomości alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania. 

Drugą część szkolenia stanowiły czterogodzinne warsztaty, w których zdecydowało się wziąć udział 83 kuratorek i kuratorów zawodowych. Tym samym 55% kadry kurateli zawodowej okręgu zielonogórskiego zostało przeszkolonych w jednym z komponentów treningu zastępowania agresji jakim jest trening kontroli złości. Uczestnicy zostali podzieleni na 20-osobowe grupy, co stworzyło możliwość praktycznego przećwiczenia nowych umiejętności. Każdy uczestnik otrzymał międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w treningu kontroli złości. 

Gratulujemy organizatorom szkolenia stworzenia możliwości rozwoju zawodowego w kluczowym obszarze pracy tak dużej grupie kuratorów zawodowych. Tym bardziej zasługuje na uznanie , że projekt zrealizowano w warunkach ograniczeń epidemicznych i wymagało to pokonania wielu barier organizacyjnych, w tym technicznych. Cieszy, że kolejna część polskich kuratorów poznała zasady pracy w zweryfikowanej naukowo praktyce metodycznej.