Nowa publikacja autorstwa kuratora dra Bartłomieja Skowrońskiego

Nowa publikacja autorstwa kuratora dra Bartłomieja Skowrońskiego

1914

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (Impact Factor=1,026), będącym jednym z ważniejszych w świecie kryminologii i resocjalizacji, ukazała się właśnie publikacja artykułu zatytułowanego: Psychosocial Quality of Life and Its’ Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński, zawodowy kurator sądowy z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ.


Celem badań autora była identyfikacja i analiza czynników warunkujących psychospołeczną jakość życia osadzonych (PQol) jako korelatów pozytywnych i negatywnych. Przebadano 300 osadzonych z zakładów karnych podległych administracyjnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie. Dane zebrano za pomocą kwestionariuszy SQLQ, SOC-29, SWS, SPI / TPI, SIPR, COPE, GSES i przeanalizowano za pomocą SEM. Badania wykazały, że pozytywnymi korelatami dla jakości życia osadzonych są: poczucie koherencji, poczucie własnej skuteczności, intensywność postawy religijnej, wsparcie społeczne i ciekawość cech. Wśród strategii radzenia sobie ze stresem istotnym czynnikiem, który bezpośrednio przewiduje PQol, jest poszukiwanie wsparcia społecznego jedynie z powodów emocjonalnych. Stosowanie substancji i planowanie odgrywają jedynie rolę pośredniczącą w przewidywaniu PQol. Ujemnym korelatem dla poziomu jakości życia osadzonych jest depresja jako cecha. Wbrew przewidywaniom lęk nie okazał się negatywnym korelatem – jak wspomniano powyżej, wiąże się z dodatnim wynikiem w PQol.

Artykuł jest dostępny pod adresem: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X20944685

Jest to kolejna wartościowa publikacja autorstwa pana kuratora dra Bartłomieja Skowrońskiego. W 2018 roku informowaliśmy o ukazaniu się książki Probacja. Teoria i Metodyka a w roku 2019 książki Typologie wadliwej integracji postaw.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach pracy kuratorskiej i naukowej.


Dr Bartłomiej Skowroński jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.