Polska kurator sądowa wybrana do międzynarodowej grupy zajmującej się sprawiedliwością naprawczą w...

Polska kurator sądowa wybrana do międzynarodowej grupy zajmującej się sprawiedliwością naprawczą w szkołach

4499

Dobre wieści w trudnych czasach. Dr Honorata Czajkowska – kurator zawodowa rodzinna z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu i Prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS została właśnie wybrana na członkinię Working Group on Restorative Schools, utworzonej przy Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (European Forum for Restorative Justice).

Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą podmioty działające w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej – praktyków, naukowców i decydentów w całej Europie i poza nią. Promuje badania, rozwój polityk i praktyk, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie sprawiedliwości naprawczej, w dowolnym czasie i w każdym przypadku. Jej głównym celem jest promocja zastosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, ale inne obszary, takie jak mediacja rodzinna, szkolna i społeczna, również znajdują się w orbicie jej zainteresowania.

W skład Working Group on Restorative Schools weszło 13 osób z 8 krajów – Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Australii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Będą oni w szczególności analizować w jaki sposób praktyka naprawcza może być wykorzystywana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oraz naprawiania tych relacji, które na skutek konfliktów, trudnych zachowań czy przestępstw, wymagają odbudowy. Do głównych zadań grupy będzie należało m. in. stworzenie dokumentu wyjaśniającego potencjalny wkład sprawiedliwości naprawczej w społeczności szkolnej, poparcie i zachęcanie do badań nad potencjalnym zastosowaniem sprawiedliwości naprawczej w szkołach czy inicjowanie projektów umożliwiających realizację założeń sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, działania grupy będą zmierzały do zwiększenia świadomości wszystkich podmiotów tworzących i funkcjonujących w przestrzeni szkolnej (kadra szkolna, dzieci i młodzież, administracja) w zakresie znaczenia relacji między nimi, sposobu, w jaki wchodzą w interakcje czy radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami w konstruktywny sposób. A zatem uczenia, jak stać się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy mogą dokonać zmiany szerząc wartości, takie jak więź, solidarność, odpowiedzialność i integracja.

Więcej informacji dotyczących przedmiotowej grupy roboczej znajduje się pod linkiem: https://www.euforumrj.org/en/call-new-working-group-restorative-schools Uczestnictwo w w/w grupie było możliwe dzięki członkostwu w Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej, do którego Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS przystąpiło w maju 2019 roku. Aktualnie jest jedną z dwóch polskich organizacji zrzeszonych w ERFJ.

Gratulujemy Honoracie Czajkowskiej sukcesu i cieszymy się, że polska kuratela sądowa będzie reprezentowana w tym interesującym i potrzebnym projekcie. Trzymamy kciuki.