Zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości

1661

Od dzisiaj, 27 listopada, obowiązują zmiany w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 258/20/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 243).

Na mocy tych zmian, sprawy związane z:

– prowadzeniem spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
– analizowaniem rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;
– prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;
– prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
– zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
– wydawanie kwartalnika „Probacja”
,

ponownie wróciły do zadań, leżących w kompetencji Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej zadania te należały do Departamentu Nadzoru Administracyjnego (zobacz tutaj).

Warto też zauważyć, że podczas swojej ostatniej konferencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie zostały już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa, dotyczące sądownictwa powszechnego, SN, ale też i innych pobocznych, ale ważnych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości.

https://twitter.com/i/status/1331574077908250624