W Gdańskich Studiach Prawniczych o kuratorskiej służbie sądowej

W Gdańskich Studiach Prawniczych o kuratorskiej służbie sądowej

1841

W listopadzie 2020 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego numer kwartalnika Gdańskie Studia Prawnicze w całości dedykowany kuratorskiej służbie sądowej. Redaktorem naukowym tego wydania jest dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. W czasopiśmie pt. Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców. Niemal wszyscy podkreślają znaczenie polskich kuratorów sądowych dla realizacji polityki kryminalnej państwa. Zachęcamy do lektury. Artykuły są dostępne w formie elektronicznej pod adresem: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/issue/view/375?fbclid=IwAR0IwfZB9kLapdlMpb3CDAhlrOvcSh3AGji5q1TXugH-XJ-SfFYxItgMj8M

Możliwy jest też zakup wersji papierowej czasopisma.