Publikacja o czynnikach determinujących jakość życia osadzonych

Publikacja o czynnikach determinujących jakość życia osadzonych

2262

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 2,849), ukazała się publikacja artykułu zatytułowanego: “Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions”, którego pierwszym autorem jest dr Bartłomiej Skowroński, pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, a także zawodowy kurator sądowy z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ.

Celem badań była identyfikacja i analiza czynników warunkujących jakość życia osadzonych (Quality of Life). W analizie badań wykorzystano analizę ścieżek (path analysis). Artykuł napisany wspólnie z dr Elżbietą Talik z KUL, jest efektem realizacji szerszego projektu badawczego „Factors related to Quality of Life in Prison Inmates”. Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://doi.org/10.3390/ijerph18041655

Autorom publikacji gratulujemy sukcesu, jakim jest docenienie badań i ich opracowania przez recenzentów renomowanego pisma.