Udział kuratora w kontaktach. Opracowanie OZZKS.

Udział kuratora w kontaktach. Opracowanie OZZKS.

W okresie od 16 września do 10 października 2020 roku z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zostały zebrane dane ankietowe, dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach oraz zaległości w płatnościach za tzw. wywiady rozwodowe.

W ankiecie – jak podają jej autorzy – udział wzięło, poprzez jej skuteczne i pełne wypełnienie, łącznie 901 respondentów. A okoliczność, że ankietowani kuratorzy reprezentowali różne okręgi sądowe z całej Polski pozwolił przyjąć, że jej wyniki stanowią dość wartościowy materiał, uzasadniający podjęcie próby zdiagnozowania trudności jakie towarzyszą wykonywaniu orzeczeń w wyżej wymienionych sprawach.

Końcowy raport został opracowany przez Zespół do spraw kuratorów rodzinnych OZZKS i przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesów sądów apelacyjnych, z jednoczesną prośbą o przesłanie opracowania również prezesom sądów okręgowych i rejonowych. Wynikami ankiety autorzy opracowania planują również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

.

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe.