Zaproszenie RPO na webinarium nt. pieczy zastępczej dla dzieci z rodzin w...

Zaproszenie RPO na webinarium nt. pieczy zastępczej dla dzieci z rodzin w kryzysie

1900

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaprasza za pośrednictwem naszego portalu na webinarium pt. „Piecza zastępcza dla dzieci z rodzin w kryzysie”, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00 – 15.00

Transmisja on-line dostępna będzie na kanale youtube.

Wystąpienie RPO Adama Bodnara z marca 2021 r. o realizacji ustawy o pieczy zastępczej wywołało gorącą dyskusję w internecie. Obywatele zgłaszali uwagi i postulaty. Dlatego RPO – świadomy wagi problemu i znaczenia publicznej debaty – organizuje publiczne spotkanie eksperckie na ten temat.

Problem dotyczy 72 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, 36 tys. rodzin zastępczych oraz 666 rodzinnych domów dziecka.

PROGRAM WEBINARIUM

Wydarzenie prowadzi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. SWPS

Paneliści:

  • Anna Krawczak – członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, była matka zastępcza, matka adopcyjna
  • sędzia Dorota Trautman – przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego w SO w Warszawie,
  • dr Marek Michalak – były rzecznik praw dziecka
  • Joanna Luberacka-Gruca – ekspertka Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej