XIV Lęborskie Wydarzenia – zaproszenie

XIV Lęborskie Wydarzenia – zaproszenie

Lębork 26 maja 2022 r. 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Kuratorzy Sądowi

W imieniu organizatorów XIV Lęborskich Wydarzeń, które odbędą się w dniach 27.06.2022 r. – 03.07.2022 r. w Lęborku tj. Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego oraz Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w naszych spotkaniach. Gośćmi tegorocznej edycji będą: Prof. Katarzyna Celińska (The New York City University), Prof. Jarosław Utrat – Milecki, Prof. Jadwiga Królikowska, Prof. Piotr Chomczyński, Prof. Wojciech Zalewski oraz Prof. Przemysław Frąckowiak.                                                     

W tym roku planujemy:

XIV Międzynarodową Konferencję Naukową: Przestępczość w czasie kryzysów społecznych (Sala Rajców UM w Lęborku 01.07.2022 r.) Druga część konferencji będzie moderowaną dyskusją nt. Strategii przetrwania i podziału władzy w resocjalizacyjnych instytucjach totalnych. Szczegółowa agenda obrad zostanie przedstawiona 26.06.2022 r.;

XIV Probacyjny Turniej Piłkarski (Stadion Miejski w Lęborku 02.07.22 r.); 

Letnia Szkoła Kryminalistyki i Kryminologii (27.06.22 r. – 03.07.22 r.). Propozycja Letniej Szkoły kierowana jest do studentów studiów o profilu kryminalistycznym i kryminologicznym. W tegorocznej, pierwszej edycji uczestnikami zajęć będą studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pod okiem naukowych opiekunów przygotują oraz przetestują narzędzie badawcze za pomocą, którego będą badać mieszańców Lęborka. Celem przeprowadzanych badań, przez kolejne trzy edycje szkoły, będzie sporządzenie rekomendacji dla Samorządu Lęborskiego, uwzględniających skuteczne propozycje działania, które będą wpływać na ograniczenie przestępczości w środowisku lokalnym. Obok warsztatów metodologicznych, seminariów, szkoleń oraz wykładów, odbędzie się spotkanie z wyjątkowymi gości, którymi będą autorki powieści kryminalnych: Małgorzata Oliwia Sobczak oraz Monika Litwinow. Uczestnictwo w zajęciach w ramach Letniej Szkoły kierowane jest jedynie do studentów, natomiast spotkania z autorkami powieści kryminalnych będą ogólnodostępne. Agenda dostępna jest tutaj.

Koszt uczestnictwa w tegorocznej edycji Lęborskich Wydarzeń wynosi 80 zł od osoby.

Konto do wpłat: 79 1020 4649 0000 7102 0271 9045 . Organizatorzy przewidują zamknięcie konta 27.06.2022 r.

W sprawach organizacyjnych  prosimy  kontaktować się z koleżanką Martyną Miklińską (tel. 691 632 878) oraz Michałem Szykutem (tel. 609 473 142).

Z poważaniem,

Prof. Przemysław Frąckowiak
Prof. Piotr Chomczyński
Dr Katarzyna Witkowska Rozpara
Dr Michał Szykut

Zaproszenie można pobrać do druku tutaj.