sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "dobro dziecka"

dobro dziecka

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowy projekt Kodeksu rodzinnego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Projekt Kodeksu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, że prawo będzie jasne, precyzyjne i komunikatywne. Dlatego warto podkreślić, że poza przejrzystością przedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością – skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (prawo materialne, prawo procesowe i prawo wykonawcze) staje się tak ważne dla każdego z nas, w szczególności stron postępowania sądowego w sprawach rodzinnych. Należy dodać, że projekt Kodeksu rodzinnego po raz pierwszy wprowadza do polskiego prawa całościową regulację postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w pracach nad prezentowanym projektem aktywny udział brali również kuratorzy sądowi.

Jak wynika z analizy prezentowanego dokumentu projekt Kodeksu rodzinnego regulując w jednym akcie prawnym prawo rodzinne w trzech obszarach: prawa materialnego, prawa procesowego i prawa wykonawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dostępne jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Projekt Kodeksu rodzinnego pobrać można tutaj. 

2758

Nakładem wydawnictwa NOMOS ukazała się książka Magdaleny Arczewskiej pod tytułem Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Prezentowana książka – zdaniem prof. dr hab. Anny Michalskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie „dobra dziecka” w świadomości przedstawicieli kilku środowisk związanych w swej działalności zawodowej ze sprawami życiowymi dziecka. To niewątpliwie pierwsza w Polsce a jednocześnie niezwykle ważna monografia poruszająca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspektywy kilku dyscyplin naukowych, głównie zaś z dwóch – prawa i socjologii. Monografia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaangażowaniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empirycznych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napisała korzystając z przemyślanej koncepcji i oparła ją na kompetentnie dobranych źródłach. Książka może być adresowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców profesjonalnie zajmujących się rodziną traktowaną jako przedmiot pracy socjalnej oraz jako przedmiot badań socjologicznych i socjopedagogicznych (z recenzji dr hab. Anny Michalskiej, prof. UAM).

Gorąco zachęcamy do lektury.

 Informacje o autorce książki dr Magdalenie Arczewskiej dostępne są TUTAJ.

2017

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Czy porwanie dziecka stanie się normą? Czy rodzice we wzajemnej walce nie zapominają o dziecku i jego dobru? O tym dyskutowali goście programu „Jest sprawa” w Radiu dla Ciebie: Michał Fabisiak – założyciel Stowarzyszenia DzielnyTata.pl, Grzegorz Kozera – zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów i Włodzimierz Wolski – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Porwania rodzicielskie nie są traktowane u nas jako przestępstwo. Jeżeli chodzi o porwania rodzicielskie, to są one traktowane wyłącznie jako czynności, które ma rozstrzygać sąd opiekuńczy, czyli ma on badać, które z rodziców daje lepszą gwarancję wykonywania pieczy nad dzieckiem i temu rodzicowi powierzyć to dziecko. Osoba, która ma ograniczoną władzę rodzicielską, nie ma zakazu kontaktowania się z dzieckiem – mówi Grzegorz Kozera, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.  Wyjaśnił on ponadto, że w sierpniu br. znowelizowano prawo, które w tej chwili zakazuje ograniczania władzy rodzicielskiej z automatu.

Następowało ono zwykle wtedy, kiedy rodzice mieszkali w rozdzieleniu, mieli wspólne dziecko i Sąd na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konkretnie art. 58 lub 107, w zależności od tego, gdzie toczyło się postępowanie, był zobowiązany do uregulowania sytuacji prawnej dziecka i wówczas sąd musiał ustalić, przy kim dziecko pozostaje na co dzień oraz jaki zakres uprawnień i obowiązków przysługuje drugiemu z rodziców – tłumaczy.
Audycja do odsłuchania tutaj:
http://www.rdc.pl/informacje/porwania-rodzicielskie-nie-sa-traktowane-u-nas-jako-przestepstwo-posluchaj/

Więcej w temacie porwań rodzicielskich można przeczytać tutaj:

http://porwaniarodzicielskie.pl/czym_sa_porwania_rodzicielskie

http://porwaniarodzicielskie.pl/sytuacja_prawna_w_polsce

https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-haska-dot-uprowadzenia-dziecka/

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/wladza-rodzicielska/313550,Porwania-rodzicielskie-co-to-takiego.html

 

Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2015r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w Budynku D odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie będą wynikały z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Konferencja ma na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.
Jak zaznaczają organizatorzy, konferencja jest zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można tutaj i tutaj.