czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "dziecko krzywdzone"

dziecko krzywdzone

W dniu 30 listopada 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przesłała do Ministra Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry pismo, w którym sygnalizowała pilną potrzebę podjęcia prac legislacyjnych na zmianą przepisów regulujących kwestię udziału kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim – KRK 35/V/2018.

W dniu 26 marca 2019r. Krajowa Rada Kuratorów otrzymała odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na poruszane w listopadowym piśmie kwestie. Z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości można zapoznać się poniżej.

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest to czasopismo wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

W najnowszym numerze znajdujemy siedem artykułów z obszaru tematycznego konsekwencji traumy w dzieciństwie. Są one dostępne nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania tutaj. Polecamy.

Dziecko krzywdzone vol. 15, nr 2, (2016)

 

2914

Dnia 17 października 2016r. w auli Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, odbyła się Konferencja pt. „Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny”. Współorganizatorami konferencji był Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oraz Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Po raz kolejny w gronie specjalistów udało się pochylić nad trudną problematyką, jaką jest krzywdzenie najmłodszych. Wystąpienia prelegentów prezentowane były w ramach przewidzianych dwóch części wydarzenia. W części pierwszej słuchacze mieli przyjemność wysłuchać interesujących prelekcji przygotowanych przez prof. Jerzego Vetulaniego, eksperta w dziedzinie neurobiologii, panią Izabelę Bancewicz, specjalistkę psychologii klinicznej, oraz panią dr Izabelę Hayduk-Hawrylak, sędzię Sądu Rejonowego w Otwocku. Poszczególne wystąpienia charakteryzowały się interesującym  przedstawieniem niebanalnych spostrzeżeń w tej, jakże newralgicznej tematyce. W części drugiej konferencji  w sposób interesujący swoim bogatym doświadczeniem zawodowym podzieliła się Jolanta Zmarzlik, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ponadto swoją prelekcję wygłosiła Małgorzata Makarczuk-Kłos, certyfikowany psychoterapeutę nurtu Terapii Systemowej.

Poszczególne wystąpienia prelegentów były nośnikami cennych informacji dla uczestników konferencji. Nadal jednak, pomimo sukcesywnie wprowadzanych regulacji prawnych, wciąż dochodzi do licznych aktów przemocy wobec małoletnich. Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga podejmowania dalszych prac o charakterze edukacyjnym jak i prawnym. Chodzi tutaj bowiem o ochronę najsłabszych i zapewnienie im możliwie godnego dzieciństwa, które – jak wiemy – rzutuje na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dlatego tak istotne jest dzielenie się wiedzą, wspólne korzystanie z posiadanych kompetencji, rozwijanie i korzystanie z badań naukowych. Niniejsza konferencja była ku temu dobrą okazją.