Relacja z konferencji Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny”.

Relacja z konferencji Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny”.

2780

Dnia 17 października 2016r. w auli Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, odbyła się Konferencja pt. „Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny”. Współorganizatorami konferencji był Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oraz Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Po raz kolejny w gronie specjalistów udało się pochylić nad trudną problematyką, jaką jest krzywdzenie najmłodszych. Wystąpienia prelegentów prezentowane były w ramach przewidzianych dwóch części wydarzenia. W części pierwszej słuchacze mieli przyjemność wysłuchać interesujących prelekcji przygotowanych przez prof. Jerzego Vetulaniego, eksperta w dziedzinie neurobiologii, panią Izabelę Bancewicz, specjalistkę psychologii klinicznej, oraz panią dr Izabelę Hayduk-Hawrylak, sędzię Sądu Rejonowego w Otwocku. Poszczególne wystąpienia charakteryzowały się interesującym  przedstawieniem niebanalnych spostrzeżeń w tej, jakże newralgicznej tematyce. W części drugiej konferencji  w sposób interesujący swoim bogatym doświadczeniem zawodowym podzieliła się Jolanta Zmarzlik, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ponadto swoją prelekcję wygłosiła Małgorzata Makarczuk-Kłos, certyfikowany psychoterapeutę nurtu Terapii Systemowej.

Poszczególne wystąpienia prelegentów były nośnikami cennych informacji dla uczestników konferencji. Nadal jednak, pomimo sukcesywnie wprowadzanych regulacji prawnych, wciąż dochodzi do licznych aktów przemocy wobec małoletnich. Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga podejmowania dalszych prac o charakterze edukacyjnym jak i prawnym. Chodzi tutaj bowiem o ochronę najsłabszych i zapewnienie im możliwie godnego dzieciństwa, które – jak wiemy – rzutuje na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dlatego tak istotne jest dzielenie się wiedzą, wspólne korzystanie z posiadanych kompetencji, rozwijanie i korzystanie z badań naukowych. Niniejsza konferencja była ku temu dobrą okazją.