wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Dzień Kuratora Sądowego"

Dzień Kuratora Sądowego

1584

Drogie Kuratorki, Drodzy Kuratorzy,

Dziś obchodzimy Nasze Święto – Dzień Kuratora Sądowego. Jest to okazja do wzajemnych życzeń niesłabnącego entuzjazmu, satysfakcji z wykonywanej pracy – ale i podziękowań – za profesjonalne zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi. Choć kolejne stulecie kurateli sądowej już od początku stawia przed nami zupełnie niespodziewane wyzwania – pamiętajmy, że działając wspólnie, osiągniemy ważne dla nas cele. I tego życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Dniu Naszego Święta.

Tegoroczne obchody Dnia Kuratora są również wyjątkowe dla Urwisa i Kuratelki – naszych dzielnych Krasnali, którzy obchodzą z Nami to Święto po raz pierwszy. Legenda głosi, że wypowiedzenie życzenia do ucha Krasnala-Kuratora gwarantuje jego spełnienie…Warto zatem odwiedzić Naszych Przyjaciół w tym szczególnym Dniu!

P.S. Pamiętajcie o środkach ochrony osobistej – Kuratelka i Urwis bardzo tego pilnują! Zresztą zobaczcie sami!

Z życzeniami tego co najlepsze w naszym zawodzie dla każdego z osobna,

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS – admistratora portalu Kurator.info

2230

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja o uroczystym posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2018r.

18 czerwca 2018 roku Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas uroczystego Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów połączonego z obchodami Dnia Kuratora Sądowego, wręczył pamiątkowe srebrne i brązowe medale Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia zawodowym kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.

Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Henryk Pawlaczyk, pracownicy Wydziału Kurateli oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów.

Więcej informacji oraz pełna lista osób odznaczonych znajduje się tutaj.

W związku z obchodami Dnia Kuratora Krajowa Rada Kuratorów wyda odrębny komunikat, który zostanie opublikowany również na portalu kurator.info. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu.

Dziś, tj. 25 czerwca,  obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego. Z tej okazji wszystkim koleżankom i kolegom kuratorom sądowym życzymy sukcesów i bezpieczeństwa w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Wyrażamy też nadzieję, że wartość naszej służby zostanie właściwie rozpoznana przez decydentów i adekwatnie doceniona.

Dzień Kuratora Sądowego został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowanie historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Aktualnie kuratorską służbę sądową w Polsce tworzy 5211 kuratorów zawodowych i niemal 25 tysięcy kuratorów społecznych.

 

3250

W dniu 22.06.2016r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów związane z obchodzonym Dniem Kuratora Sądowego (więcej na ten temat można przeczytać tutaj). Jednym z zaproszonych gości był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu Rzecznik stwierdził, że służba kuratorska realizuje bardzo istotne zadania publiczne państwa. Po pierwsze kuratorzy sądowi są odpowiedzialni za wykonanie wielu orzeczeń sądowych w sprawach rodzinnych oraz karnych, pozwalają na realizowanie środków probacyjnych, czyli „wolnościowej” reakcji karnej państwa na przestępczość. Kuratela sądowa jest zatem kluczowym elementem systemu wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa. Jednak równie ważną rolą kuratorów jest wsparcie osób społecznie wykluczonych, dotkniętych kryzysami życiowymi, jednostek, które nie radzą sobie we współczesnej rzeczywistości społecznej. Kuratorzy pozwalają im „wyjść na prostą”, odnaleźć się na nowo w życiu rodzinnym i zawodowym. Nie do przecenienia jest również rola kuratora jako podmiotu wspierającego rodziny w sytuacjach kryzysowych, poprzez swoje oddziaływanie kształtujących prawidłowe postawy rodzinne i wychowawcze. Innymi słowy, poza egzekwowaniem prawa kuratorzy realizują zadania państwa opiekuńczego.

Pełny tekst wystąpienia PRO dostępny jest pod na stronie: https://rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-na-obchodach-dnia-kuratora-sadowego

 

25 czerwca- Dzień Kuratora Sądowego w Polsce
Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku (uchwała KRK NR 15/III/IV/2015).
Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości reprezentujących organy państwa, wymiar sprawiedliwości, środowiska prawnicze i świat nauki. Wśród nich znaleźli się: Pani Beata Kempa– Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Patryk Jaki- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Antoni Szymański– Senator RP, Pan dr Adam Bodnar– Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani Sędzia Agnieszka Rękas w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pan insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan prof. dr. hab. Marek Konopczyński- Rektor PEGAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Pan Rafał Puchalski– członek Zarządu SSP „Iustitia”, Pan dr Paweł Skuczyński– Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń kuratorskich oraz Pan Józef Broda – kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, który swoją opowieścią i grą na rozlicznych instrumentach wręcz zahipnotyzował zebranych.
Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Sekretarz Stanu Patryk Jaki wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości kuratorom sądowym: Pani Teresie Boruckiej, Panu Józefowi Broda, Pani Krystynie Czyżewskiej, Pani Annie Janus-Dębskiej, Pani Jolancie Łagodzińskiej, Panu Grzegorzowi Miśta, Panu Wojciechowi Mroczkowskiemu, Panu Mirosławowi Nawrockiemu, Panu Henrykowi Pawlaczykowi, Panu Rafał Sitarzowi, Panu Lechowi Sobieszczukowi, Panu Adamowi Syldatkowi, Pani Irenie Szostak.

Cały tekst pisma Przewodniczącego KRK dostępny jest tutaj.

Galeria zdjęć z uroczystego posiedzenia KRK. (zdj. Rafał Chmiel)

W dniach 21-22 czerwca w Warszawie odbywa się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów, którego centralnym punktem będzie celebracja Dnia Kuratora Sądowego. Z tej okazji Przewodniczący KRK Pan Henryk Pawlaczyk zwrócił się w otwartym liście do prezesów sądów, kuratorów okręgowych, delegatów do KRK i wszystkich kuratorów sądowych z informacją nt. obchodów kuratorskiego święta, które przypada w dniu 25 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

2016.06.18 Dzień Kuratora Sądowego- informacja (1)2016.06.18 Dzień Kuratora Sądowego- informacja (2)