Życzenia z okazji Dnia Kuratora Sądowego

Życzenia z okazji Dnia Kuratora Sądowego

25 czerwca- Dzień Kuratora Sądowego w Polsce
Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku (uchwała KRK NR 15/III/IV/2015).
Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości reprezentujących organy państwa, wymiar sprawiedliwości, środowiska prawnicze i świat nauki. Wśród nich znaleźli się: Pani Beata Kempa– Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Patryk Jaki- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Antoni Szymański– Senator RP, Pan dr Adam Bodnar– Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani Sędzia Agnieszka Rękas w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pan insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan prof. dr. hab. Marek Konopczyński- Rektor PEGAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Pan Rafał Puchalski– członek Zarządu SSP „Iustitia”, Pan dr Paweł Skuczyński– Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń kuratorskich oraz Pan Józef Broda – kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, który swoją opowieścią i grą na rozlicznych instrumentach wręcz zahipnotyzował zebranych.
Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Sekretarz Stanu Patryk Jaki wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości kuratorom sądowym: Pani Teresie Boruckiej, Panu Józefowi Broda, Pani Krystynie Czyżewskiej, Pani Annie Janus-Dębskiej, Pani Jolancie Łagodzińskiej, Panu Grzegorzowi Miśta, Panu Wojciechowi Mroczkowskiemu, Panu Mirosławowi Nawrockiemu, Panu Henrykowi Pawlaczykowi, Panu Rafał Sitarzowi, Panu Lechowi Sobieszczukowi, Panu Adamowi Syldatkowi, Pani Irenie Szostak.

Cały tekst pisma Przewodniczącego KRK dostępny jest tutaj.

Galeria zdjęć z uroczystego posiedzenia KRK. (zdj. Rafał Chmiel)