Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

Dziś, tj. 25 czerwca,  obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego. Z tej okazji wszystkim koleżankom i kolegom kuratorom sądowym życzymy sukcesów i bezpieczeństwa w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Wyrażamy też nadzieję, że wartość naszej służby zostanie właściwie rozpoznana przez decydentów i adekwatnie doceniona.

Dzień Kuratora Sądowego został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowanie historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Aktualnie kuratorską służbę sądową w Polsce tworzy 5211 kuratorów zawodowych i niemal 25 tysięcy kuratorów społecznych.