czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "FASD"

FASD

Toruńska Fundacja Daj Szansę organizuje w dniu 29 listopada 2019 r. konferencję pt. FASD trauma niewidzialna. Jak sprawić żeby prawo i orzecznictwo podążało za rzeczywistością problemu.

Przedstawiamy treść zaproszenia.

Szanowni Państwo!!!

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji organizowanej przez Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę w ramach Projektu Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 900 w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. bł Stefana Ferlichowskiego 1.

Spotkanie będzie miejscem podsumowania drugiego roku działalności Centrum.

Liczymy również, że dzięki Państwa udziałowi stanie się areną dyskusji o wyzwaniach na przyszłość w kontekście przepisów prawa i orzecznictwa o niepełnosprawności.

Zaplanowane wystąpienia interesujących prelegentów staną się, o czym jesteśmy przekonani, przyczynkiem do ciekawych dyskusji. 

Pan Emil Szumiło z żywieckiego Centrum Psychologicznego ITEM przedstawi kompetencyjny potencjał orzeczników, terapeutów i nauczycieli dzieci z FASD.

Pani sędzia Marta Jarząbek – Słobodzian z Sądu Rejonowego w Cieszynie podzieli się z nami doświadczeniami sędziego rodzinnego stojącego na straży dobra dziecka, w kontekście szkód wywoływanych przez ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.

Pani Aleksandra Poeplau Pełnomocnik Wojewody ds. osób. niepełnosprawnych i rodziny przyjrzy się FASD w perspektywie przesłanek do orzekania o niepełnosprawności.

Termin konferencji zbiegł się z rocznicą śmierci nieodżałowanego pana dr Krzysztofa Liszcza, którego wspomni kurator zawodowy rodzinny pan Piotr Bolewicki bazując na niedokończonym wywiadzie, który ledwie zaczął spisywać w ubiegłym roku, zanim dobiegła nas smutna wiadomość najpierw o chorobie, a potem śmierci Pana Doktora.

Liczymy na Państwa udział w spotkaniu różnych profesji wokół jednego problemu.

Nadal wierzymy, że wspólnie można więcej!
Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji drogą elektroniczną lub na nr telefonu 789 – 438 – 393. Rejestracja zostanie zakończona w dniu 27 listopada 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4700

W dniu 24 listopada zmarł dr Krzysztof Liszcz. Był cenionym przez wielu kuratorów sądowych ekspertem. Prowadził szkolenia, zwłaszcza dla kuratorów sądowych okręgu toruńskiego. Z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę zrealizował w 2017 roku projekt Akademia rozumienia FASD. Osobistym pożegnaniem ze swoim mentorem podzielił się z nami kurator Piotr Bolewicki.

Krzysztof Liszcz, psychiatra, społecznik. Współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu. Współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ojciec adopcyjny, zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. Nagrodą Fundacji POLCUL (2005). Wspólnie z żoną nagrodzony: Orderem Ecce Homo (1998), Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem Zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006–2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA ds. kampanii Ciąża bez alkoholu, za działania w kampanii wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio. W 2017 r. laureat Statuetki MAX przyznawanej przez Inicjatywę Tato.Net. Autorytet w dziedzinie rozwiązywania problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD).

Źródło: Co-dziennik życia z FAS (fb)

Umarł mój Mistrz nieoczywisty.

Dzisiejszej nocy umarł mój nieoczywisty Mistrz – pan dr Krzysztof Liszcz.
Nieoczywisty, bo różniło nas wiele: wiek, profesja, temperament.
Łączyło nas jedno: otwartość na drugiego.
Spotkaliśmy się przypadkiem. W drodze!
Był i jest moim Rzecznikiem Praw Dziecka. Stał się nim, kiedy tłumaczył mi „przykazania” dr Janusza Korczaka jak relikwie, podczas jednej z rozmów.
Nie skończyliśmy naszej rozmowy, Panie Doktorze! Przyjdzie czas, Bóg da okoliczność, dokończymy!
Dr Krzysztof uczulił mnie na relacje, ich prymat nad procedurami!
Był ciekawy drugiego, cierpki złośliwością, ale dobroduszną! Gotowy nieba przychylić drugiemu w potrzebie.
Dobrze rozmawiało nam się o Bogu, pomaganiu, miłości bliźniego, Albanii, Bałkanach, Stasiukach, ale i o śmiesznostkach dzisiejszego ludzkiego świata pośpiechu, unurzanego w polityce.
Jego dom był otwarty, i to nie tylko przez wiecznie uszkodzony domofon!
Jak pomóc, żeby nie przytłoczyć pomocą? – uczył przykładem, oddając siebie i dom stworzony z Dzieciakami i żoną Katarzyną, dając wsparcie innym potrzebującym.
Krzysztof Liszcz, nieco na przekór swojego lekarskiego świata, uwrażliwiał na skutki picia alkoholu w ciąży, kiedy nikomu jeszcze w tym kraju nie wydawało się to ryzykowne.
FASD, albo jak wolałby On – Płodowy Zespół Alkoholowy, zaistniał w Polsce jako problem, między innymi dzięki niemu.
Człowiek niezwykle wrażliwy.

Przyjaciel pomagaczy, entuzjasta kurateli otwartej przede wszystkim na relację z drugim człowiekiem.

Automobilista, miłośnik starych aut, uczestnik licznych rajdów.
Będzie mi brakowało naszych spotkań, rozmów, żartów.
Obyśmy się kiedyś spotkali w słonecznych zaułkach Gjirokastry, na przepyszny byrek gotowi zatrzymać się w biegu!
Spoczywaj w pokoju, Doktorze!

Piotr Bolewicki

Zachęcamy też do obejrzenia filmu z cyklu Kultowe rozmowy, w którym dziennikarka Katarzyna Marcysiak rozmawia z dr Krzysztofem Liszczem. Naprawdę warto.

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę z Torunia realizuje w 2017 r. projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia, w ramach którego ponad 100 profesjonalistów z różnych dziedzin szeroko pojętej sfery polityki społecznej, podnosiło swoją wiedzę na temat problematyki związanej z syndromem FASD.

Uczestnicy projektu najpierw mogli skorzystać z warsztatu wstępnego, a następnie w trzech blokach warsztatów pogłębionych poświęconych różnym aspektom syndromu FASD. Warsztaty prowadzili nasi rodzimi eksperci problematyki: pan dr Krzysztof Liszcz, koncentrując się na zdrowotnych aspektach problematyki oraz pani Katarzyna Kałamajska – Liszcz skoncentrowana na sferze edukacyjnej dzieci dotkniętych syndromem FASD. Trzeci blok poświęcony sferze przywiązania i jego zaburzeniom wynikającym z syndromu FASD, poprowadziła pani dr Teresa Jadczak – Szumiło z Żywca.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość skorzystania z 64 godzin intensywnych szkoleń, w niewielkich warsztatowych grupach. Chętni uczestnicy projektu podjęli się realizacji własnych mikroprojektów w ramach tzw. „pracy domowej”, stając się dzięki temu ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach.

Wyłoniony spośród uczestników projektu zespół chętnych osób pochylił się nad zredagowaniem haseł do Alfabetu FASD, hasłowo przedstawiającego problematykę FASD. Założeniem wydawnictwa było jak najbardziej przystępne, ale i uniwersalne oraz przydatne, dla każdej z zaproszonych grup profesjonalistów przedstawienie podstawowych treści dotyczących syndromu FASD i jego skutków w różnych sferach życiowych osób nim dotkniętych.

Prezentacja Alfabetu będzie miała miejsce się w trakcie konferencji objętej patronatem Prezydenta Torunia, którą odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Projekt finansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli go: Minister Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Lekarska.

Fundacja mogła liczyć na wsparcie członków Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia (założonego i tworzonego przez kuratorów sądowych) , które ubiegłoroczną konferencją Kocham! Nie upijam zainicjowało działania w przestrzeni miejskiej nakierowane na profilaktykę i przeciwdziałanie skutkom syndromu FASD.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów przyczynia się do kontynuowania działań skierowanych na wsparcie dla osób i rodzin borykających się z problemem FASD.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl

Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy.

Plakat z programem wydarzenia: