czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "IWS"

IWS

W dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dotyczące problematyki sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie wyników badań oraz wymianę doświadczeń związanych ze skutecznością stosowania procedury sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
W trakcie spotkania poruszono problematykę genezy, celowości oraz warunków efektywności funkcjonowania ww. procedury. 
Program seminarium przewidywał dwie części. W pieszej miały miejsce wystąpienia panelistów:
– Mgr Leszek Kapler – „Wpływ członków rodziny z problemem alkoholowym na  wzajemne reakcje wobec tego problemu – raport z badań ankietowych”;
– Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzózka – “Realizacja procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego”;
W części drugiej odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanych zagadnień.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele różnych służb i zawodów pomocowych, między innymi sędziowie rodzinni, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Galeria zdjęć z dostępna jest na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 12 października 2016 r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło  się zamknięte seminarium naukowe

Reakcja sądu rodzinnego na przejawy demoralizacji i czyny karalne”, połączone z prezentacją wyników badań dotyczących stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich.

Krajową Radę kuratorów reprezentował delegat okręgu warszawskiego pan Dariusz Rumiński.

Podczas seminarium zostały omówione wyniki badań trzech odrębnych projektów zrealizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Elementem wspólnym każdego z nich była analiza decyzji podejmowanych przez sąd wobec nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji i popełniających czyny karalne. Odmienny przedmiot prowadzonych badań pozwoli na omówienie różnic między nieletnimi, wobec których zostało orzeczone umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i zakładzie poprawczych, oraz nieletnimi w stosunku do których sąd wydał inne postanowienia. Wprowadzeniem do powyższego było zaprezentowanie problematyki selekcji spraw nieletnich w sądach rodzinnych.

Zdjęcia z seminarium można obejrzeć tutaj.

Program seminarium:

11.00 – 12.30 Wystąpienia referentów:

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik – „Rozmiary selekcji spraw nieletnich w sądach rodzinnych”

dr Beata Czarnecka-Dzialuk, mgr Katarzyna Drapała – „Jak postępować z nieletnimi – niegrzecznymi, nieprzystosowanymi, niebezpiecznymi? Reakcja sądów rodzinnych i innych instytucji”

mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – „Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych”

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 Dyskusja.

Moderatorem dyskusji był dr Paweł Ostaszewski, kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości IWS.