Sądowe zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Sądowe zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

W dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dotyczące problematyki sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie wyników badań oraz wymianę doświadczeń związanych ze skutecznością stosowania procedury sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
W trakcie spotkania poruszono problematykę genezy, celowości oraz warunków efektywności funkcjonowania ww. procedury. 
Program seminarium przewidywał dwie części. W pieszej miały miejsce wystąpienia panelistów:
– Mgr Leszek Kapler – „Wpływ członków rodziny z problemem alkoholowym na  wzajemne reakcje wobec tego problemu – raport z badań ankietowych”;
– Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzózka – “Realizacja procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego”;
W części drugiej odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanych zagadnień.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele różnych służb i zawodów pomocowych, między innymi sędziowie rodzinni, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Galeria zdjęć z dostępna jest na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości