Reakcja sądu rodzinnego na przejawy demoralizacji i czyny karalne – relacja z...

Reakcja sądu rodzinnego na przejawy demoralizacji i czyny karalne – relacja z seminarium

W dniu 12 października 2016 r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło  się zamknięte seminarium naukowe

Reakcja sądu rodzinnego na przejawy demoralizacji i czyny karalne”, połączone z prezentacją wyników badań dotyczących stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich.

Krajową Radę kuratorów reprezentował delegat okręgu warszawskiego pan Dariusz Rumiński.

Podczas seminarium zostały omówione wyniki badań trzech odrębnych projektów zrealizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Elementem wspólnym każdego z nich była analiza decyzji podejmowanych przez sąd wobec nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji i popełniających czyny karalne. Odmienny przedmiot prowadzonych badań pozwoli na omówienie różnic między nieletnimi, wobec których zostało orzeczone umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i zakładzie poprawczych, oraz nieletnimi w stosunku do których sąd wydał inne postanowienia. Wprowadzeniem do powyższego było zaprezentowanie problematyki selekcji spraw nieletnich w sądach rodzinnych.

Zdjęcia z seminarium można obejrzeć tutaj.

Program seminarium:

11.00 – 12.30 Wystąpienia referentów:

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik – „Rozmiary selekcji spraw nieletnich w sądach rodzinnych”

dr Beata Czarnecka-Dzialuk, mgr Katarzyna Drapała – „Jak postępować z nieletnimi – niegrzecznymi, nieprzystosowanymi, niebezpiecznymi? Reakcja sądów rodzinnych i innych instytucji”

mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – „Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych”

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 Dyskusja.

Moderatorem dyskusji był dr Paweł Ostaszewski, kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości IWS.